Jak zdravě žít - základní informace

1. Přípravná fáze projektu

Naše škola se dlouhodobě na základě svých vzdělávacích programů a specifického odborného zaměření věnuje problematice podpory zdraví člověka ve všech aspektech a usiluje o holistický přístup k problematice zdraví. Velmi nás zaujala filozofie národního programu Škola podporující zdraví a hlavně jeho dlouhodobá perspektiva. Hlavním cílem našeho plánovaného projektu je vytvořit pro žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance předpoklady pro uplatňování zdravého chování při všech činnostech naší školy a pracovat ve zdravě utvářených životních a pracovních podmínkách.

2. Podání žádosti o finanční prostředky pro vlastní realizaci klíčových kroků projektu

Zpracovanou vizi jsme poslali k posouzení a získání grantu, který nám umožní vlastní realizaci stanovených úkolů.

3. Realizace a hodnocení dílčích úkolů projektu

Těšíme se, že v nejbližší době budeme moci projekt realizovat.


PŘEDNÁŠKA Mgr. Ivany Stenzlové - odborný dietolog

Přednáška pro žáky, rodiče a pedagogy proběhla v kinosálu znojemského kina SVĚT v měsíci září.


NOVÝ SORTIMENT ŠKOLNÍHO BUFETU

V rámci projektu Zdravá škola se nám podařilo výrazně zkvalitnit a rozšířit sortiment našeho školního bufetu. Provozovatelka paní Hrůzová je absolventkou kurzu "Zdravé výživy", který vedla Mgr. Ivana Stenzlová - odborný dietolog. Nový sortiment v našem školním bufetu respektuje zásady zdravého stravování.


Pitný režim a nabídka nápojů

V prostorách školy máme umístěný barel vody, kde si žáci podle své chuti mohou uvařit vlastní oblíbený čaj či jiný nápoj. Naši žáci tuto možnost uvítali.


NORDIC-WALKING

Na podporu pohybové aktivity jsme nabídli naším žákům, studentům a pedagogům vycházku Gránickým údolím. Zvolili jsme nyní aktuální pohybovou aktivitu nordic walking.
Tyto procházky měly u zúčastněných pozitivní ohlasy a proto plánujeme opět další, už dnes se na ně můžete těšit a příště vyrazit s námi.


JINÉ POHYBOVÉ AKTIVITY

  • Se žáky jsme v rámci výuky dějepisu, českého jazyka, biologie-ekologie podnikli vycházky do města a jeho blízkého okolí.
  • Žáci tak měli možnost získat nové poznatky netradiční formou, zároveň pobývali na čerstvém vzduchu, což přispívá jejich vitalitě a pohodě duševního rozpoložení.
  • V rámci svého volného času mohou žáci chodit do posilovny na cvičení do tělocvičny školy.

ŽIVÉ VAŘENÍ

V rámci našeho projektu se zúčastnili vyučující živého vaření na téma Dýně a pokrmy z této plodiny.
Zdravé vaření = zábava a zdraví, které chutná.


PROGRAMY ZDRAVÉ ŠKOLY PRO MŠ A ZŠ

Projekt na základních školách: "NÁS ZDRAVÍ BAVÍ"
Učitelé a studenti naší školy se společně podílí na projektu "Nás zdraví baví" na základních školách. Navštílvili jsme již dvě třídy 3. ročníku na základní škole nám. Republiky ve Znojmě a ZŠ Pavlice. V listopadu a prosinci se ještě zúčastníme projektového dne na ZŠ ul. Mládeže ve Znojmě, na ZŠ v Kuchařovicích a na ZŠ v Prosiměřicích.
Společně se žáky se učíme základům zdravého životního stylu a zaměřujeme se na praktické činnosti. Připravíme zdravou snídani, svačinku a ovocný nápoj. Všichni jsou spokojeni a už ví, že i zdravé jídlo je moc dobré, jak se můžete přesvědčit na totografiích.
zpracovala: Jana Kosíková


Žáci sobě a škole 2012/2013

Žáci 2.A se rozhodli v rámci utužení vzájemných vztahů a týmové práce zůstat přes noc ve škole. Dostali nabídku od paní třídní učitelky Mgr. Jantošové, podílet se na zkrášlení prostor školy. Vybrala se jedna spojovací chodba, která potřebovala "nový kabátek". Nápad se žákům líbil a i přes malé pochyby o výsledku se dali do práce. Týmová spolupráce utužila vzájemné vztahy a opravdu se vyplatila. Konečná podoba našeho snažení je na jedničku. Za práci všem zúčastněným - velký dík.


STOB - Jak zdravě žít

V rámci projektu jsme připravili pro žáky a zaměstnance zdarma kurzy snižování nadváhy. Kurzy jsou vedeny pomocí metodiky STOB - kognitivně behaviorální terapie obezity. Scházíme se pravidelně každou středu odpoledne a již nyní se společně těšíme z malých úspěchů. Od září 2013 plánujeme naši aktivitu rozšířit i pro rodiče našich žáků a studentů.


Cvičí celá škola

V rámci projektu „Zdravá škola“ jsme nabídli našim žákům zdravotní cvičení zaměřené na posílení a protažení zádových svalů. Na základě rentgenového vyšetření, kterého se účastnila celá škola, se zjistilo, že většina žáků trpí skoliózou. Cvičení jsme uskutečnili v každé třídě v rámci tělesné výchovy. Žáci si osvojili základní cviky, které mohou uplatnit jak v rámci prevence, tak i léčby tohoto onemocnění. Děkujeme všem za účast.


Působíme nadále v MŠ

V rámci našeho projektu „Jak zdravě žít“ docházíme do mateřských školek edukovat nejmenší děti o zdravém životním stylu. Přednášky se konají formou hry o zdravé stravě a důraz je kladen i na zubní hygienu, mytí rukou a společným pohybem s dětmi.