Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel zdravotnické školy Znojmo

Vážení rodiče, zletilí žáci a studenti,

vzhledem k tomu, že na členské schůzi Spolku rodičů a přátel zdravotnické školy Znojmo dne 18. listopadu 2015 se nesešla nadpoloviční většina členů, svoláváme novou členskou schůzi na den 16. prosince 2015 v 15:30 hodin v učebně číslo 1 v budově školy. Tato členská schůze bude již usnášeníschopná i při menším počtů členů. Na programu je především schválení rozpočtu na rok 2016.

RNDr. Bc. Karel Pigl, v. r.

Mgr. Iveta Jordánová, v. r.

ředitel školy předsedkyně spolku