Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel zdravotnické školy Znojmo a na třídní schůzky

Vážení rodiče, zletilí žáci a studenti,

srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel Zdravotnické školy Znojmo (s programem: schválení rozpočtu na rok 2016, informace ze života školy), která se bude konat dne 18. 11. 2015 v 15:00 hodin v učebně č. 1 a následně zveme rodiče na třídní schůzky, které budou zahájeny v 15:30 hodin v určených učebnách.

RNDr. Bc. Karel Pigl, v. r.

Mgr. Iveta Jordánová, v. r.

ředitel školy předsedkyně spolku