Školní vzdělávací programy

SZŠ 53-41-M/01 Zdravotnický asistent  - dobíhající obor, do kterého se již od 1. 9. 2019 nepřijímají uchazeči

Do tohoto oboru byli poprvé přijímáni uchazeči v roce 2010 a výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Zdravotnický asistent. Zde je jeho výtah:

Od 1. 9. 2012 probíhá výuka podle ŠVP Zdravotnický asistent 2012, z něhož je část bez učebních osnov uveřejněna zde:

ŠVP má dva dodatky: dodatek č. 1 a dodatek č. 2

SZŠ  53-41-M/03 Praktická sestra - nový obor, do kterého se poprvé přijali uchazeči od 1. 9. 2019 

Výuka od 1. 9. 2019 probíhá v prvním ročníku podle školního vzdělávacího programu ŠVP Praktická sestra 2019


VOŠZ 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra

3 leté denní studium pro absolventy středních škol s maturitou ukončené absolutoriem s diplomem.

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí v budově školy.