Previous Next

Středisko vědeckých informací - školní knihovna

O pracovišti

Knihovna je nezbytnou součástí školního života a jako nepostradatelný informační zdroj slouží žákům, studentům, pedagogům i odborné veřejnosti již od roku 1993. Svým odborným založením vhodně doplňuje nabídku půjčovaných knih i multimédií větších veřejných knihoven ve Znojmě a okolí. Permanentně dochází k doplňování novými publikacemi podle stávajících potřeb žáků a studentů s ohledem na oborovou nabídku školy i požadavky, které na žáky kladou vyučující českého jazyka a literatury se zřetelem na povinnou maturitní četbu. V knihovně je tedy možné si vypůjčit tituly z oblasti medicíny, ošetřovatelství, humanitních věd, ale bohatě je zastoupen také knižní fond beletrie a sbírka absolventských prací bývalých studentů školy.

Knihovna je součástí evidence knihoven zaregistrovaných na Ministerstvu kultury České republiky a úzce spolupracuje také s Národní lékařskou knihovnou v Praze.

Studovna

Prostory knihovny jsou koncipovány nejen jako místo pro výpůjčku knih, ale fungují také jako studovna pro studenty VOŠ, kteří zde mají k dispozici čtveřici nových počítačů a také možnosti pro připojení vlastního zařízení k internetu a školní síti. Totéž je pochopitelně umožněno žákům střední školy, a to ve vybraných přestávkách mezi vyučovacími hodinami a po dohodě i individuálně v odpoledním čase po vyučování.

Standartní součástí tohoto pracoviště je práce s dokumenty, proto zde zájemci mohou využívat tiskárnu, kopírku, skener, výjimečně i dataprojektor např. při prezentaci vlastních projektů či seminární výuce. 

Souhrn nabídky k výpůjčce:

 • odborná literatura: 4394 titulů
 • učitelská literatura: 700 titulů
 • beletrie: 1419 titulů
 • absolventské práce: 468 titulů
 • audiovizuální dokumenty: 1696
 • odebíraná periodika: 7+1 (odborná + ostatní)

Otevírací doba

 • PO     9:40 - 10:00
 • ÚT     9:40 - 10:00
 • ST     9:40 - 10:00
 • ČT     9:40 - 10:00
 • PÁ     9:40 - 10:00

Zodpovědní pracovníci