Školská rada

Po ukončených volbách členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů je školská rada kompletní. Volby proběhly pro funkční období 2015 - 2018. Z důvodu ukončení vzdělávání Moniky Hronové byly provedeny v prosinci 2015 doplňovací volby, kde byla zvolena za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty Sylva Pivovarčíková. V prosinci 2015 byl po rezignaci Ing. Zdeňka Nekuly jmenován členem školské rady Jindřich Žižka.

Členové za zřizovatele:

  • Bohumila Beranová
  • Mgr. Blanka Dufková
  • Jindřich Žižka

Členové za pedagogické pracovníky:

Členové za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty:

  • Sylva Pivovarčíková
  • Anna Jakubová
  • Daniel Meidl