Níže vidíte obsah kategorie Informace o škole. Může obsahovat i podkategorie a její články.

Naše škola spolupracuje s oraganizací Tandem – koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže v Plzni a v Regensburgu. Výsledkem této spolupráce byly již dvě úspěšně realizované 3týdenní výměnné odborné praxe na Klinice Ingolstadt. Tato praxe byla realizována díky finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti, kterou zprostředkoval právě Tandem Plzeň. Také němečtí studenti navštívili Znojmo a konali odbornou praxi ve znojemské nemocnici již 2x. Také vedení znojemské a ingolstadtské zdravotnické školy se vzájemně navštěvují, komunikují mailem a nyní jsou v procesu přípravy další odborné praxe v Bavorsku, které se zúčastní naši studenti VOŠ v březnu 2018. Připravován je také projekt zaměřený na poznávání minulosti, zvl. událostí 2. světové války, a to ve spolupráci s izraelskou střední školou.

 

Škola se zapojuje do projektů na národní i mezinárodní úrovni. Další projekty jsou rozpracované nebo dokonce i ve stádiu posuzování žádostí. Jsou zde uvedeny projekty realizované, ale i významné z již skočených.