Níže vidíte obsah kategorie Informace o škole. Může obsahovat i pokategorie a její články.

Naše škola spolupracuje s oraganizací Tandem – koordinačním centrem česko – německých výměn mládeže v Plzni a v Regensburgu. Výsledkem této spolupráce pak byla úspěšně realizované 3týdenní výměnná odborná praxe na Klinice Ingolstadt. Tato praxe byla realizována díky finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti, kterou zprostředkoval právě Tandem Plzeň. Následně od 11. března 2016 do 25. března 2016 proběhne odborná praxe německých studentů ze zdravotnické školy Ingolstadt ve Znojemské nemocnici.

V rámci aktivit této organizace byl pozván zástupce naší školy do pracovní česko – německé skupiny, která se v roce 2014 – 2016 zabývala problematikou zdravého životního stylu a aplikací tohoto tématu do česko - německých výměn mládeže. V prosinci 2014 proběhlo jednodenní pracovní setkání v Mnichově a v dubnu 2015 dvoudenní setkání v Drážďanech.

Setkali se zde zástupci třech různých oblastí (školní i mimoškolní výměny mládeže, Program podpory odborných praxí). Do této skupiny byl zástupce naší školy nominován na základě dobrých výsledků v projektu Zdravá škola Státním zdravotním ústavem.

S podporou externích referentů a organizací, které se tomuto tématu již aktivně věnují, si měli účastníci rozšířit své perspektivy i o podněty z dalších oblastí tak, aby našli vhodný přístup k základnímu tématu zdravého životního stylu a mohli tak obohatit možnosti česko – německé spolupráce o nové impulzy. Získali jsme zde mnoho inspirací pro naše školní aktivity, především však nové pracovní kontakty s výhledem další možné spolupráce.

V lednu 2016 se Mgr. Jana Kosíková zúčastnila v Praze závěrečné konference této pracovní skupiny, kde se naše škola prezentovala ukázkou aplikace programu Zdravá škola do výměnných odborných praxí v Ingolstadtu a ve Znojmě.

 

Škola se zapojuje do projektů na národní i mezinárodní úrovni. Další projekty jsou rozpracované nebo dokonce i ve stádiu posuzování žádostí. Jsou zde uvedeny projekty realizované, ale i významné z již skočených.