Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla zpracována. Podrobně vypovídá o všech důležitých aktivitách školy. Jedná se o nejucelenější a nejkomplexnější dokument, v němž se má veřejnost možnost seznámit s účelem čerpání veřejných finančních prostředků. Výroční zpráva je k nahlednutí ve vstupním vestibulu školy.