Adopce na dálku - základní informace

Žáci, studenti a zaměstnanci školy se od roku 2000 zapojili do projektu „Adopce na dálku“. Hlavním cílem projektu je poskytnout dětem vzdělání a kvalifikaci, aby si mohly v budoucnu najít práci a uplatnit se ve společnosti.

Naše nynější adoptované dítě je z Indie.

  • Jmenuje se: Shruthi
  • Věk: 8 let
  • Chce se stát: zdravotní sestrou
  • Navštěvuje školu: státní ZŠ Miyar
  • Rodina: Shruthi žije v úplné rodině, která je velmi chudá a nemá finanční prostředky na její vzdělávání. Má tři sourozence-dvě sestry a malého bratra.

Naše adoptované děti

Ljuba Mucha z Ukrajiny
Na její vzdělávání jsme přispívali v letech 2000 – 2005. Ljuba absolvovala střední školu Agropodnikání. V tomto období jsme také sponzorovali vánoční dárky pro 12 ukrajinských dětí bez domova.

Jenoweva Collins ze Zambie
Na jeho základní vzdělání jsme přispěli v roce 2006 a 2007. Chlapec pro těžkou situaci v rodině odešel ze školy.