Adopce na dálku - základní informace

Dlouhodobá spolupráce naší školy s Centrem zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha zahrnuje projekt Adopce na dálku. Jedná se o potřebnou pomoc dětem, jejichž rodiče nemají dostatek finančních prostředků na vzdělávání svých dětí. Naše škola je do uvedeného projektu dlouhodobě zapojena. Částka pravidelně odesílané sbírky činí 5000 Kč. Na celkové částce se podílejí žáci, studenti i zaměstnanci naší školy.

Naše adoptovaná dívka se jmenuje Shruthi a narodila se 24. 8. 2001. Žije ve státě Indie a nyní navštěvuje školu v Miyaru. Ve škole se jí líbí, je kamarádská, ráda zpívá a tančí, v budoucnu se chce stát zdravotní sestrou.

Její rodinu tvoří rodiče a tři sourozenci. Rodina je velmi chudá a její rodinný rozpočet stěží pokryje základní potřeby pro život. Všem, kteří dobrovolně přispívají, náleží poděkování za ochotu a solidaritu pomoci druhým. Investice do vzdělávání je investicí, která může přinést očekávané výsledky budoucím generacím. Děkujeme všem za příspěvek a za ochotu pomáhat tam, kde je to třeba.