Previous Next

Druhý aktivní výstup členů projektu "Jiný úhel pohledu" se uskutečnil dne 4. 2. 2016 v tělocvičně naší školy. Projektovou aktivitou byla přednáška MUDr. A. Mackové, která je lékařkou mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic, a byla určena všem třem ročníkům VOŠZ. MUDr. Macková se o své vlastní zkušenosti z mise v Afgánistánu podělila se studenty i jejich učiteli. Všechny přítomné zaujala svým nadšením, vitalitou i svým osobitým projevem. Zajímavá byla, kromě mnoha jiných, také informace, že i zkušený lékař, který přichází z Evropy s pomocí a zkušeností, mnohé obohacující zkušenosti s sebou přiváží domů. A to nejen z oboru zdravotnictví ale také v oblasti hodnotové orientace člověka.

Projekt "Jiný úhel pohledu" je součástí projektu "Kdo jiný?", který náleží organizaci Člověk v tísni. Všechny projekty jsou zaměřeny na podporu občanské angažovanosti a respektu k odlišnosti majoritní společnosti. Přednáška svým zaměřením vhodně doplnila studijní obor studentů, kteří svůj zájem projevovali spokojeností a četnými dotazy. Zájem o odpovědi na zajímavé dotazy byl opravdu velký. Pozitivní přínos přednášky hodnotila také MUDr. A. Macková, která svým svědectvím napomáhá k šíření informací o již zmiňované organizaci Lékaři bez hranic.

 

V průběhu pondělního dopoledne proběhla realizace projektové aktivity nazvané "Jiný úhel pohledu", který je svým zaměřením součástí projektu Kdo jiný? Školní tým si zvolil téma - migrace, integrace etnické a kulturní menšiny. Projekt Kdo jiný? je  součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách a je zpracován společností Člověk v tísni. Cílem projektu je motivace mladých lidí k větší občanské angažovanosti do veřejného dění ve své společnosti a ukázat jim, že i jednotlivec dokáže veliké věci. Pro vybrané žáky třídy 2. A, B třídy bylo pondělní dopoledne premiérou, ve které se snažili svým spolužákům přiblížit problematiku imigrantů, kteří směřují do Evropy. Cílem aktivity bylo pozměnit úhel pohledu na některé důvody současné migrační situace v Evropě. Pro pondělní dopoledne byli cílovou skupinou spolužáci ze tříd 1. A a 1. B. Měli možnost zhlédnout film Stát se Evropanem a nahlédnout na možné příčiny migrace svých vrstevníků, kteří pochází z jiné části světa.

Program měl za cíl podívat se kriticky na věci z jiného úhlu pohledu, což může naše hodnocení situace změnit.